• Facebook
  • Instagram

PINK POLICE

מה קורה כשמרגישים לא בטוחים? כשיש סכנה? מתקשרים למשטרה!
ההיסטוריה של המשטרה ארוכה כהיסטוריית המשטר, מאז שיש עיר (פוליס) יש לה כוח שיטור (police)
המשטרה היא צורת האלימות היחידה שהיא חוקית. למשטר יש את הזכות להפעיל אלימות כדי לשמור על הסדר הציבורי, אבל המשטרה מורכבת מבני אדם.
אחרי תקופה ארוכה של משבר אמון בין העם למשטר, בין העם למשטרה, העבודה מבקשת לחזור למקורות המשטרה שדואגת לאזרחיה, הכוח היחיד שמופעל הוא כדי להגן על החלש, להגן על הטוב.
השוטרות והשוטרים של כוח השיטור הורוד מבקשות לפעול ברחובות עכו. הן עברו אימונים מפרכים, מבצעיים ורגשיים ומוכנים להשליט בהם את הסדר הציבורי הצודק ולהשיב את האמון שבין האזרחיות והאזרחים למשטרה. תוך כדי פעולת השיטור, השוטרים והשוטרות יעשו תצוגת תכלית וידגימו איך נראה אימון שלהם.ן.
בנחישות וברגישות,
ימ"ר (יחידה משטרתית רגישה)

משתתפים: יניב סגל, כלנית שרון, עומר שמר, נור מוגרבי, שרון שגיא, ראסן אשקר.  

בימוי: יניב סגל וכלנית שרון

צלם: ארז חרודי