• Facebook
  • Instagram

5 פסלים חיים

סיזפוס 2020 

יוצרת ומבצעת: רותם נחמני

עיצוב המיצג: סופיה טרוטוש אנדרסן

קרדיט צילום: אילן זכרוב

מיצג רפטטיבי השואב השראה מתוך המסה "המיתוס של סיזפוס" שחיבר אלבר קאמי.

קאמי משתמש בסיפורו של סיזיפוס, שנידון לחיים של סבל מעגלי ולא נגמר, כמטאפורה

לחייהם של אנשים העובדים באופן משמים ושגרתי.

הקשר למציאות חיינו בתקופה האחרונה בצל הקורונה, הוא הידיעה המחלחלת בנו שגורל

המדינה הולך לאבדון, וחיינו הופכים חסרי תכלית, האם במקרה זה אנחנו הגיבורים

האבסורדיים? אם ניקח את המרד, החירות והתאווה בתוך המציאות הזו- נוכל למצוא

משמעות, ובכך יתכן ותתרחש התעוררות וניקח אחריות על גורלנו.

ישנן כמה נקודות מבט דרכן ניתן להתבונן במיצג, שמץ תקווה או פסימיות נוראה.

 

הכל בעיני המתבונן.

זאוס

שחקנית: צאלה וייס

עיצוב וביצוע תלבושת: אורגד אדרי

הצלם

שחקנית: סיגל הירס
עיצוב וביצוע תלבושת: מישל תם ואנה קוגן

חשמל באוויר

רגע אחד לפתע פתאום חשמל זרם  בכפות ידיה של ברטה והיא מאז מעבירה אותו הלאה , מוסיפה אנרגיה מחשמלת לרחוב הסואן .

מעצבת: אודליה ליברמן

מבצעת: שרון ויסברט

צילום: אורי ליברמן


נפרטיטי 

יוצרת הפסל: אנבל פרלטה.